Details of the Publication
Paper Code   doi:10.1038/s41467-017-01128-9
Title   Gate-controlled reversible rectifying behaviour in tunnel contacted atomically-thin MoS2 transistor
Authors   Xiao-Xi Li, Zhi-Qiang Fan, Pei-Zhi Liu, Mao-Lin Chen, Xin Liu, Chuan-Kun Jia, Dong-Ming Sun, Xiang-Wei Jiang, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Jun-Jie Guo, Jian-Hao Chen & Zhi-Dong Zhang
Corresponding Author   Dong-Ming Sun, Xiang-Wei Jiang, Zheng Han
Title of Journal   Nature Communications
Year   2017
Volume  
Number  
Page  
Abstract  
Full Text  
Full Text Link     https://www.nature.com/articles/s41467-017-01128-9  
Others:
Classification:
Source:
close