Details of the Publication
Paper Code  
Title   Interfacial oxygen-octahedral-tilting-driven electrically tunable topological Hall effect in ultrathin SrRuO3 films
Authors   Gu, Youdi; Wei, Yi-Wen; Xu, Kun; Zhang, Hongrui; Wan, Fei; Li, Fan; Saleem, Muhammad Shahrukh; Chang, Cui-Zu; Sun, Jirong; Song, Cheng; Feng, Ji; Zhong, Xiaoyan; Liu, Wei; Zhang, Zhidong; Zhu, Jing; Pan, Feng
Corresponding Author  
Title of Journal   JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
Year   2019
Volume   52
Number  
Page  
Abstract  
Full Text  
Full Text Link       
Others:
Classification:
Source:
close