Details of the Publication
Paper Code  
Title   Selective Catalysis Remedies Polysulfide Shuttling in Lithium-Sulfur Batteries
Authors   Hua, Wuxing; Li, Huan; Pei, Chun; Xia, Jingyi; Sun, Yafei; Zhang, Chen; Lv, Wei; Tao, Ying; Jiao, Yan; Zhang, Bingsen; Qiao, Shi-Zhang; Wan, Ying; Yang, Quan-Hong
Corresponding Author  
Title of Journal   ADVANCED MATERIALS
Year   2021
Volume  
Number  
Page  
Abstract  
Full Text  
Full Text Link       
Others:
Classification:
Source:
close