Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Monitoring Damage Evolution in a Titanium Matrix Composite Shaft Under Torsion Loading Using Acoustic Emission Kong, Xu; Wang, Yu-Min; Zhang, Xu; Yang, Qing; Zhang, Guo-Xing; Yang, Li-Na; Yang, Rui ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1244-1252
Element Segregation and Solidification Behavior of a Nb, Ti, Al Co-Strengthened Superalloy & x42d;K151 Tan, Yuan-Guo; Liu, Fang; Zhang, An-Wen; Han, Da-Wei; Yao, Xiao-Yu; Zhang, Wei-Wei; Sun, Wen-Ru ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1298-1308
Optimization of annealing treatment and comprehensive properties of Cu-containing Ti6Al4V-xCu alloys Peng, Cong; Liu, Yang; Liu, Hui; Zhang, Shuyuan; Bai, Chunguang; Wan, Yizao; Ren, Ling; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 2121-2131
Effect of grain refinement on the hydrogen embrittlement of 304 austenitic stainless steel Fan, Y. H.; Zhang, B.; Wang, J. Q.; Han, E-H; Ke, W. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 2213-2219
In vitro and in vivo studies on the biodegradable behavior and bone response of Mg69Zn27Ca4 metal glass for treatment of bone defect Chen, Junxiu; Dong, Jiahui; Fu, Huameng; Zhang, Haifeng; Tan, Lili; Zhao, Dewei; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 2254-2262
Optimization of mechanical property, antibacterial property and corrosion resistance of Ti-Cu alloy for dental implant Wang, Jiewen; Zhang, Shuyuan; Sun, Ziqing; Wang, Hai; Ren, Ling; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 2336-2344
Corrosion kinetics and patina evolution of galvanized steel in a simulated coastal-industrial atmosphere Qiao, Chuang; Shen, Lianfeng; Hao, Long; Mu, Xin; Dong, Junhua; Ke, Wei; Liu, Jing; Liu, Bo JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 2345-2356
Effect of auxiliary cathode on plasma nitriding behavior of Cr12MoV alloy steel Dong, Z. H.; Kang, H. W.; Peng, X.; Khan, Azim MATERIALS RESEARCH EXPRESS 2019 6
Effects of magnesium coating on bone-implant interfaces with and without polyether-ether-ketone particle interference: A rabbit model based on porous Ti6Al4V implants Du, Zhe; Yu, Xiaoming; Nie, Binen; Zhu, Zhonglin; Ibrahim, Muhammad; Yang, Ke; Tan, Lili; Wang, You JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2019 107 2388-2396
Deformation mechanism and fatigue life of an Al-12Si alloy at different temperatures and strain rates Wang, M.; Pang, J. C.; Liu, H. Q.; Zou, C. L.; Li, S. X.; Zhang, Z. F. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2019 127 268-274
Insight into the corrosion evolution of Fe-based amorphous coatings under wet-dry cyclic conditions Wu, J.; Cui, J. P.; Zheng, Q. J.; Zhang, S. D.; Sun, W. H.; Yang, B. J.; Wang, J. Q. ELECTROCHIMICA ACTA 2019 319 966-980
Study on a biodegradable antibacterial Fe-Mn-C-Cu alloy as urinary implant material Ma, Zheng; Gao, Ming; Na, Di; Li, Yangde; Tan, Lili; Yang, Ke MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2019 103
The low-cycle fatigue deformation mechanisms of two single crystal superalloys at room temperature and 600 degrees C Zhang, Yaoli; Wang, Xinguang; Li, Jinguo; Cheng, Yin; Yang, Yanhong; Meng, Jie; Liu, Jinlai; Liu, Jide; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng SCRIPTA MATERIALIA 2019 171 122-125
Triggering efficient photocatalytic water oxidation reactions over BaNbO2N by incorporating Ca at B site Wei, Shunhang; Jin, Shu; Pan, Guoxiang; Li, Zuxin; Liu, Gang; Xu, Xiaoxiang JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2019 102 6194-6201
Fenton-like degradation of coke wastewater using Fe78Si8B14 and Fe73.5Nb3Cu1Si13.5B9 metallic glasses Qin, Xindong; Li, Zhengkun; Zhu, Zhengwang; Fang, Dawei; Zhang, Haifeng JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 2019 133 85-91
185 Page(s) HP12345NT