Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Effect of YSZ-incorporated glass-based composite coating on oxidation behavior of K438G superalloy at 1000(circle)C Wang, Xin; Zhu, Shenglong; Gu, Ziwei; Chen, Minghui; Wang, Fuhui JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2017 37 3 1013-1022
Band-gap tailoring and visible-light-driven photocatalytic performance of porous (GaN)(1-x)(ZnO)(x) solid solution Wu, Aimin; Li, Jing; Liu, Baodan; Yang, Wenjin; Jiang, Yanan; Liu, Lusheng; Zhang, Xinglai; Xiong, Changmin; Jiang, Xin DALTON TRANSACTIONS 2017 46 8 2643-2652
Dislocation configuration and solute redistribution of low angle kink boundaries in an extruded Mg-Zn-Y-Zr alloy Peng, Z. Z.; Shao, X. H.; Jin, Q. Q.; Liu, J. F.; Ma, X. L. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2017 687 211-220
The investigation of carbides evolution in a cobalt-base superalloy at elevated temperature Gui, Weimin; Zhang, Hongyu; Yang, Min; Jin, Tao; Sun, Xiaofeng; Zheng, Qi JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 695 1271-1278
Shear band propagation and plastic softening of metallic glass under cyclic compression Wang, X. D.; Qu, R. T.; Liu, Z. Q.; Zhang, Z. F. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 695 2016-2022
Degradation mechanism of micro-arc oxidation coatings on biodegradable Mg-Ca alloys: The influence of porosity Cui, Lan-Yue; Zeng, Rong-Chang; Guan, Shao-Kang; Qi, Wei-Chen; Zhang, Fen; Li, Shuo-Qi; Han, En-Hou JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 695 2464-2476
Cu6Sn5 intermetallic compound anisotropy introduced by single crystal Sn under current stress Chen, Jian-Qiang; Guo, Jing-Dong; Ma, Hui-Cai; Wei, Song; Shang, Jian-Ku JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 695 3290-3298
Rosin-enabled ultraclean and damage-free transfer of graphene for large-area flexible organic light-emitting diodes Zhang, Zhikun; Du, Jinhong; Zhang, Dingdong; Sun, Hengda; Yin, Lichang; Ma, Laipeng; Chen, Jiangshan; Ma, Dongge; Cheng, Hui-Ming; Ren, Wencai NATURE COMMUNICATIONS 2017 8 -
A green and economical vapor-assisted ozone treatment process for surface functionalization of carbon nanotubes Luo, Jingjie; Liu, Yuefeng; Wei, Hua; Wang, Bolun; Wu, Kuang-Hsu; Zhang, Bingsen; Su, Dang Sheng GREEN CHEMISTRY 2017 19 4 1052-1062
Reduced graphene oxide: a metal-free catalyst for aerobic oxidative desulfurization Gu, Qingqing; Wen, Guodong; Ding, Yuxiao; Wu, Kuang-Hsu; Chen, Chengmeng; Su, Dangsheng GREEN CHEMISTRY 2017 19 4 1175-1181
Functions in cooperation for enhanced oxygen reduction reaction: the independent roles of oxygen and nitrogen sites in metal-free nanocarbon and their functional synergy Wu, Kuang-Hsu; Wang, Da-Wei; Zong, Xu; Zhang, Bingsen; Liu, Yuefeng; Gentle, Ian R.; Su, Dang-Sheng JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2017 5 7 3239-3248
Two-step Preparation of Porous Nickel-sulfur Electrode for Hydrogen Evolution in Alkaline Water Electrolysis Zhang, Kaiyue; Xiao, Wei; Li, Junyao; Liu, Jianguo; Yan, Chuanwei ELECTROCHIMICA ACTA 2017 228 422-427
Effect of laser shock on tensile deformation behavior of a single crystal nickel-base superalloy Lu, G. X.; Liu, J. D.; Qiao, H. C.; Zhou, Y. Z.; Jin, T.; Zhao, J. B.; Sun, X. F.; Hu, Z. Q. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2017 686 46-53
Tailoring the thermal and electrical transport properties of graphene films by grain size engineering Ma, Teng; Liu, Zhibo; Wen, Jinxiu; Gao, Yang; Ren, Xibiao; Chen, Huanjun; Jin, Chuanhong; Ma, Xiu-Liang; Xu, Ningsheng; Cheng, Hui-Ming; Ren, Wencai NATURE COMMUNICATIONS 2017 8 -
Mechanically-induced grain coarsening in gradient nano-grained copper Chen, W.; You, Z. S.; Tao, N. R.; Jin, Z. H.; Lu, L. ACTA MATERIALIA 2017 125 255-264
281 Page(s) HP231232233234235NT