Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Microstructural response and improving surface mechanical properties of pure copper subjected to laser shock peening Wei, Boxin; Xu, Jin; Cheng, Y. Frank; Wu, Jiajun; Sun, Cheng; Wang, Zhenyao APPLIED SURFACE SCIENCE 2021 564
The formation of the complex oxide in Ni-based alloy powder during mechanical milling and heat treatment Mao, Zhe; Xiong, Liangyin; Liu, Shi JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 879
Functionalized nanoporous gold membrane for pancreatic islet cells encapsulation Chen, Shi-ting; He, Si-yuan; Wang, Wan-ying; Jin, Hai-jun; Lu, Jian; Zhang, Ye-yuan MATERIALS LETTERS 2021 301
Improvement of electrochemical performance of Mn-Fe based Su, Chang; Liu, Guoqiang; Gao, Yibo; Zhang, Yixuan; Wen, Lei JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 878
In-situ monitoring of pitting corrosion of AZ31 magnesium alloy by combining electrochemical noise and acoustic emission techniques Zhang, Zhen; Zhao, Zhanyong; Bai, Peikang; Li, Xiaofeng; Liu, Bin; Tan, Jibo; Wu, Xinqiang JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 878
Effect of sulfate-reducing bacteria on corrosion of X80 pipeline steel under disbonded coating in a red soil solution Wei, Boxin; Xu, Jin; Fu, Qi; Qin, Qingyu; Bai, Yunlong; Sun, Cheng; Wang, Chuan; Wang, Zhenyao; Ke, Wei JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 87 44213
Enhanced electromagnetic wave absorption properties of carbon nanofibers embedded with ZnO nanocrystals Li, Jinyang; Dai, Bushi; Qi, Yujie; Dai, Yuxiang; Qi, Yang JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 877
Compression fatigue properties and damage mechanisms of a bioinspired nacre-like ceramic-polymer composite Tan, Guoqi; Yu, Qin; Liu, Zengqian; Wang, Xuegang; Zhang, Mingyang; Liu, Yanyan; Zhang, Zhefeng; Ritchie, Robert O. SCRIPTA MATERIALIA 2021 203
Giant reversible barocaloric effect with low hysteresis in antiperovskite PdNMn3 compound Tao, Kun; Song, Wenhai; Lin, Jianchao; Zhang, Xuekai; Tong, Peng; Zhang, Zhao; Qi, Ji; Li, Bing; Ling, Langsheng; Ma, Long; Sun, Yuping SCRIPTA MATERIALIA 2021 203
Formation of stable equiaxial nanograined Al via combined plastic deformation Wang, B.; Xu, W.; Zhou, X.; Li, X. Y.; Qiao, J. S. SCRIPTA MATERIALIA 2021 203
Engineering highly active Ag/Nb2O5@Nb2CTx (MXene) photocatalysts via steering charge kinetics strategy Peng, Chao; Xie, Xi; Xu, Wenkang; Zhou, Tao; Wei, Ping; Jia, Jianbo; Zhang, Kun; Cao, Yonghai; Wang, Hongjuan; Peng, Feng; Yang, Rui; Yan, Xiqiang; Pan, Hui; Yu, Hao CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2021 421
Characterization of the microstructure and the texture of inertia friction welding in TC25G titanium alloy (vol 277, 128329, 2020) Liu, Y. H.; Zhao, Z. B.; Zhang, C. B.; Wang, Q. J.; Sun, H.; Li, N. MATERIALS LETTERS 2021 300
Flow-induced vibration of tube bundles considering the effect of periodic fluid force in a rotated triangular tube array Lai, Jiang; Tan, Tiancai; Yang, Shihao; Lu, Lingling; Sun, Lei; Ming, Hongliang ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 2021 161
Characterization of machined surface quality and near-surface microstructure of a high speed thrust angular contact ball bearing Wu, Di; Zhang, Xiao-Chen; Li, Yi-Feng; Wang, Jianqiu; Han, En-Hou JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 86 219-226
Effect of oxygen terminated surface of boron-doped diamond thin-film electrode on seawater salinity sensing Shi, Dan; Liu, Lusheng; Zhai, Zhaofeng; Chen, Bin; Lu, Zhigang; Zhang, Chuyan; Yuan, Ziyao; Zhou, Meiqi; Yang, Bing; Huang, Nan; Jiang, Xin JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 86 44206
281 Page(s) HP12345NT