Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Interaction between Al and other alloying atoms in alpha-Ti for designing high temperature titanium alloy Cao, Shuo; Zhang, Shang-Zhou; Liu, Jian-Rong; Li, Shu-Jun; Sun, Tao; Li, Jian-Ping; Gao, Yang; Yang, Rui; Hu, Qing-Miao COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 2021 197
Comparative study of the reactive elements effects on oxidation behavior of a Ni-based superalloy Rehman, Khalil; Sheng, Naicheng; Sang, Zhiru; Xun, Shuling; Wang, Zhenjiang; Xie, Jun; Hou, Guichen; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng VACUUM 2021 191
Mesoporous CeO2 containers in water-borne epoxy coatings for dual active corrosion protection of mild steel Gu, Songhua; Shi, Hongwei; Zhang, Chunjie; Wang, Wei; Liu, Fuchun; Han, En-Hou PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 2021 158
Corrosion fatigue crack growth behavior of 316LN stainless steel in high-temperature pressurized water Zhang, Ziyu; Tan, Jibo; Wu, Xinqiang; Han, En-Hou; Ke, Wei NUCLEAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2021 53 2977-2981
Localized dislocation interactions within slip bands and crack initiation in Mg-10Gd-3Y-0.3Zr alloy He, Chao; Li, Xue; Liu, Yongjie; Wang, Chong; Zhang, Hong; Li, Lang; Wang, Qingyuan; Shao, Xiaohong; Chen, Qiang INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2021 150
Performance enhancement and catalytic mechanism identification of Cu-based composite for degradation of organic contaminants Zhao, Bowen; Li, Hailong; Qin, Xindong; Li, Zhengkun; Zhang, Shiming; Wang, Aimin; Zhang, Haifeng; Zhu, Zhengwang POWDER TECHNOLOGY 2021 389 44520
Magnetocaloric effect of an antiferromagnetic ErAl2Ge2 single crystal Gao, Fei; Ren, Weijun; Zhuang, Yanxin; Zhao, Xinguo; Li, Bing; Zhang, Zhidong JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 2021 533
Preliminary study on the fabrication of 14Cr-ODS FeCrAl alloy by powder forging Wu, Sajian; Li, Jing; Li, Changji; Li, Yiyi; Xiong, Liangyin; Liu, Shi JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 83 49-57
Dealloying corrosion of anodic and nanometric Mg41Nd5 in solid solution-treated Mg-3Nd-1Li-0.2Zn alloy Gao, Gui-Jia; Zeng, Mei-Qi; Zhang, En-Liang; Zeng, Rong-Chang; Cui, Lan-Yue; Xu, Dao-kui; Wang, Feng-Qin; Kannan, M. Bobby JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 83 161-178
Microstructure and properties of plasma electrolytic oxidation coating on 55% SiCp/A1 matrix composites Du, Chunyan; Huang, Shutao; Yu, Xiaolin; Wang, Quanzhao; Zhao, Hui SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2021 420
A new model of competitive grain growth dominated by the solute field of the Nickel-based superalloys during directional solidification Wang, Haiwei; Zhang, Xiaoli; Meng, Jie; Yang, Jinxia; Yang, Yanhong; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 873
High-throughput screening of critical size of grain growth in gradient structured nickel Lu, Yunli; Duan, Fenghui; Pan, Jie; Li, Yi JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 82 33-39
Effects of 1 at.% Ta substitution for 1 at.% W on the coarsening kinetics and deformation behavior of gamma'-strengthened CoNi-base superalloys Qu, Shasha; Li, Yingju; Tong, Min; Wang, Cuiping; Yang, Yuansheng MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2021 823
Atomic-scale evidence for the intergranular corrosion mechanism induced by co-segregation of low-chromium ferritic stainless steel Hu, Shuai; Han, En-Hou; Liu, Xianbin CORROSION SCIENCE 2021 189
Pseudocapacitive contributions to electrochemical kinetics in NiOx electrochromic anodes Guo, Xing; Diao, Xungang; Wang, Wei CERAMICS INTERNATIONAL 2021 47 22240-22245
281 Page(s) HP678910NT