Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Large magnetocaloric effect and magnetoresistance in ErNi single crystal Zhao, Xuanwei; Zheng, Xianming; Luo, Xiaohua; Gao, Fei; Zeng, Hai; Yu, Guang; Rehman, Sajjad Ur; Chen, Changcai; Ma, Shengcan; Ren, Weijun; Zhong, Zhenchen JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 86 56-63
A flexible nickel phthalocyanine resistive random access memory with multi-level data storage capability Aziz, Tariq; Sun, Yun; Wu, Zu-Heng; Haider, Mustafa; Qu, Ting-Yu; Khan, Azim; Zhen, Chao; Liu, Qi; Cheng, Hui-Ming; Sun, Dong-Ming JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 86 151-157
On Laves phase in a 9Cr3W3CoB martensitic heat resistant steel when aged at high temperatures Liang, Ye; Yan, Wei; Shi, Xianbo; Li, Yanfen; Shi, Quanqiang; Wang, Wei; Shan, Yiyin; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 85 129-140
High-performance and broadband photodetection of bicrystalline (GaN)(1-x)(ZnO)(x) solid solution nanowires via crystal defect engineering Ma, Zongyi; Li, Gang; Zhang, Xinglai; Li, Jing; Zhang, Cai; Ma, Yonghui; Zhang, Jian; Leng, Bing; Usoltseva, Natalia; An, Vladimir; Liu, Baodan JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 85 255-262
Effects of LaB6 on the high-temperature oxidation behavior of TiC+TiBx reinforced titanium matrix composite coatings fabricated by laser cladding Yin, Xiuyuan; Liang, Jing; Gao, Yunfei; Lin, Ziyang; Chen, Suiyuan; Liu, Changsheng; Tian, Kun; Zhang, Hongwei; Tang, Guangquan SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2021 421
Insight into the interatomic competitive mechanism for interfacial stability of room temperature liquid GaInSn/Cu electrode Gao, Zhaoqing; Chen, Yinbo; Dong, Chong; Chen, Fei; Huang, Mingliang; Ma, Haitao; Wang, Yunpeng MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 2021 270
Microbiologically influenced corrosion of TiZrNb medium-entropy alloys by Desulfovibrio desulfuricans Wei, Boxin; Pang, Jingyu; Xu, Jin; Sun, Cheng; Zhang, Hongwei; Wang, Zhenyao; Yu, Changkun; Ke, Wei JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 875
A feasible strategy to enhance mass transfer property of carbon nanofibers electrode in vanadium redox flow battery Jing, Minghua; Qi, Xiaochen; An, Xinyu; Ma, Xiaoxue; Fang, Dawei; Fan, Xinzhuang; Liu, Jianguo; Yan, Chuanwei ELECTROCHIMICA ACTA 2021 390
The synergy between cementite spheroidization and Cu alloying on the corrosion resistance of ferrite-pearlite steel in acidic chloride solution Liu, Hu; Wei, Jie; Dong, Junhua; Zhou, Yangtao; Chen, Yiqing; Wu, Yumin; Babu, Subedi Dhruba; Umoh, Aniefiok Joseph; Ke, Wei JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 84 65-75
Multifunctional superhydrophobic coatings fabricated from basalt scales on a fluorocarbon coating base Zheng, Hongpeng; Liu, Li; Meng, Fandi; Cui, Yu; Li, Zhong; Oguzie, Emeka E.; Wang, Fuhui JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 84 86-96
Irradiation behaviors of two novel single-phase bcc-structure high-entropy alloys for accident-tolerant fuel cladding Zhang, Zijian; Han, En-Hou; Xiang, Chao JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 84 230-238
Smart ion imprinted polymer for selective adsorption of Ru(III) and simultaneously waste sample being transformed as a catalyst Zhang, Xiaoyan; Ou, Xiaojian; Zhang, Jun; Chen, Zhengcan; Liu, Chunli; Li, Hui; Li, Xiaoming; Sun, Yuan; Chen, Zhenbin; Zhu, Jinian; Lu, Sujun; Zhang, Peng JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2021 417
Preparation of thermal stable supported metal (Cu, Au, Pd) nanoparticles via cross-linking cellulose gel confinement strategy Peng, Weidan; Yan, Yukun; Zhang, Dawei; Zhou, Yangtao; Na, Duo; Xiao, Chenjuan; Yang, Chengling; Wen, Guodong; Zhang, Jinsong COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 2021 624
Preparation and electrochemical properties of uniform spherical lithium rich materials xLi2MnO3 center dot(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 Zhou, Sen; Liu, Guoqiang; Wen, Lei; Luo, Hongze JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2021 874
High-temperature oxidation behavior of Co-doped WB2 ceramics in air Ma, Ke; Cao, Xiaozhou; Xue, Xiangxin; Xu, Jingjun; Zuo, Jun; Li, Meishuan INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 2021 99
281 Page(s) HP678910NT